GRAVVAS
Modell 30
Gravvas 30 i grön plast.
Höjd 310 mm.
GRAVVAS
Modell 41
Gravvas 41 i natursten.
Varje vas är unik i färg och form.
Höjd ca 210 mm.
GRAVVAS
Modell 31
Gravvaser i Hallandit – ett frostsäkert och
hållbart konstmarmormaterial.
Vaserna finns i tre olika modeller och i färgerna grå, röd, vit.
Höjd 270 mm. Vikt 3,0 kg
GRAVVAS HALLANDIT
Modell 37
Gravvaser i Hallandit –
ett frostsäkert och
hållbartkonstmarmormaterial.
Vaserna finns i tre olika modeller och i färgerna grå, röd, vit.
Höjd 190 mm. Vikt 1,8 kg.
     
GRAVVAS HALLANDIT
Modell 37
Gravvaser i Hallandit –
ett frostsäkert och hållbart
konstmarmormaterial.
Vaserna finns i tre olika
modeller och i färgerna
grå, röd, vit.
Höjd 230 mm. Vikt 2,1 kg